Novinky

Místní poplatky - rok 2020

10. 04. 2020 20:06

Místní poplatky za likvidaci komunálního odpadu a za psa jsou dle OZV splatné do konce dubna 2020. Poplatky je možno hradit i bezhotovstním způsobem na účet č. 762076319/0800, pod variabilním symbolem - číslo popisné, popř. evideční.

Výše poplatku za likvidaci komunálního odpadu činí pro rok 2020:

Poplatek za psa činí 100 Kč.

Zpět na seznam novinek