Zastupitelstvo

starosta:Ivan Borník
místostarosta:Ladislav Král
členové:Štěpán Douša
Lukáš Marek
Jaroslava Perglová
Lukáš Simák
Jiří Výrut

Kontrolní výbor

předseda:Antonín Hoffmann
členové:Jiří Koutník
František Maroušek

Finanční výbor

předseda:Lukáš Simák
členové:Karel Hoffmann
Lenka Koutníková