Menu Zavřeno

Místní poplatky – rok 2020

Místní poplatky za likvidaci komunálního odpadu a za psa jsou dle OZV splatné do konce dubna 2020. Poplatky je možno hradit i bezhotovostním způsobem na účet č. 762076319/0800, pod variabilním symbolem – číslo popisné, popř. evidenční.

Výše poplatku za likvidaci komunálního odpadu činí pro rok 2020:

  • 500 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci
  • 550 Kč za chalupář

Poplatek za psa činí 100 Kč.